Hayal kırıklığı

Klause

New member
Hayal kırıklığı ,sözlük manasıyla ; fazlaca istenilen ya da umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan kederdir. kimi vakit beklenilen birinin geç gelmesi, kimi vakit güvenilen kişinin itimadınızı kırması, kimi vakit bir sevgilinin aramaması hayal kırıklığına yol açan çeşitli hareketlerdir. Hayal kırıklığının oluşabilmesi için gerekli olan en kıymetli faktör “beklenti”dir. Beklenti, kişinin, ikinci üçüncü şahısların evvelki davranışlarına bakarak zihninde yarattığı kalıplardır. Bu kalıplar kişinin evvelki tecrübelerine, geçmiş hayat deneyimlerine, atalarından gelen genetik kodlara ve şuur altı kodlarına nazaran şekillenir. Bireyden bireye, durumdan duruma değişen beklentiler sebebiyle hayal kırıklığı da farklı seviyelerde hissedilir. Art plan ne kadar dağınıksa hayal kırıklığının dozu o kadar yüksek olur. Bu doz yükseldikçe yıkım da artar.

HAYAL KIRIKLIĞIYLA NASIL BAŞ EDEBİLİRİM?

Olayın ve kişinin beklentisinin büyüklüğüne göre hayal kırıklığı kendisini öfke, hüzün, gerilim, inkar etme üzere hislerle gösterebilir.

Kabul

Bu sıkıntı hislerle baş etmek için evvela bir “kabul” haline geçmek gerekir. Zira bir şeyin varlığı kabul etmeden onu dönüştürmek mümkün değildir. Olanı kabul etmek sıkıntı üzere görünse de hayal kırıklığı ile baş etmede en kıymetli adımlardan biridir. Burada “kabul”den kasıt olan biteni kabullenip içimize atmak değil, sadece bu biçimde bir olay yaşandığını ve bu olayın bizde yarattığı yıkımı görmektir. Bu yıkımla gayret etmek, kabullenmeyip görmezden gelmek yalnızca süreci daha güç ve uzun bir hale getirir.

His Tahlili

Hayal kırıklığı yaşandığını kabul ettikten daha sonraki adım bu hayal kırıklığının bizde yaratmış olduğu hisleri tahlil etmeye çalışmaktır. Bu adımda şu sorular sorulabilir:

Bu hayal kırıklığı hangi hissimi tetikledi?

Bu duyguyu neden tetikledi?

Daha evvel bu hissimi tetikleyen hangi durumlar yaşadım?

Bu durumlar ve yaşadığım hayal kırıklığı içinde nasıl benzerlikler var?

Evvelki Tecrübeleri Gözden Geçirme

Hisleri tahlil ettikten daha sonra evvelki emsal tecrübelerde bu hisle neler yaptığını gözden geçir. Bu adımda sorulabilecek sorular şunlar olabilir:

Daha evvel bu biçimde bir hayal kırıklığı yaşadığımda ne yapmıştım?

Nasıl davranmıştım?

Bu davranış kararında ne olmuştu?

Bu durumdan nasıl bir ders çıkartmıştım?

Bu adımdaki son soru fazlaca pahalı ve bizi anda tutan bir sorudur. Zira hayatta yaşadığımız her deneyim bir ders niteliğindedir ve biz hayal kırıklıklarımıza hayattan aldığımız dersler olarak bakarsak onlarla baş etmek epeyce daha kolay olur.
 
Üst